Om Hästveda

Hästveda är en naturskön ort i nordöstra Skåne – strategiskt belägen i gränslandet mellan Skåne och Småland för bekvämt pendlingsavstånd såväl söderut till större orter i Skåne som norrut till södra Småland. Hästveda är en del av Hässleholms kommun och har ca 2000 invånare. Orten har väl utbyggd service med bland annat barnomsorg, låg-, mellan- och högstadieskola, bibliotek, bankomat, butiker, postservice, vårdcentral och flera idrottsanläggningar.

Lång historia
Hästveda har en lång historia och vid Tydingesjön har man funnit boplatser från stenåldern. Redan 1145 omnämns Hestiwite, som man tror betyder ”Hästskogen”, en plats dit man drev hästarna på bete. Andra historiska spår som finns välbevarade i Hästveda är den vackra Hembygdsparken med ett hembygdsmuseum. I hembygdsparken finns även ett vandrarhem inhyst i byggnaderna från 1600-talet.

Från att ha varit en liten by i mitten av 1800-talet, genomgick Hästveda en rejäl tillväxt då byn fick järnvägsstation. Då bestod Hästveda av själva kyrkbyn, med en kyrka från 1100-talet. Kyrkbyn finns kvar med äldre och charmig bebyggelse. Järnvägen drogs fram i ett obebyggt område och det dröjde inte länge förrän det byggdes hus runt stationen. En del av dessa finns fortfarande kvar. På 1960-talet flyttade möbelföretaget Hilding Anders till Hästveda från Bjärnum, vilket gav orten förutsättningar att växa. Företaget har expanderat och skapat många arbetstillfällen i Hästveda.

Företag
Idag finns det 500 arbetstillfällen i Hästveda, varav hälften finns fördelade på omkring 90 privata företag. Den andra hälften finns i offentlig verksamhet, där en försvarsanläggning för det svenska luftrummet är den största arbetsplatsen med omkring 200 anställda. Bland de största privata företagen finns Hilding Anders, VIDA-HNAB sågverk, Hästveda Återvinning AB, Tony Franssons Bygg, HarrySkog AB, Christensens Bygg & Foder AB samt HP-buss.

”Hästveda välkomnar nya företag och har gott om prisvärd, detaljplanerad mark för företag som vill flytta hit och bygga eget.”


Bo i Hästveda

Bygga hus
I Hästveda kan du köpa naturnära och prisvärda tomter planlagda för villor.

Köpa hus
Vill du inte bygga kan du hitta prisvärda hus i Hästveda.

Hyra lägenhet
I Hästveda finns allt från mark- lägenheter med uteplats till prisvärda lägenheter för olika behov.

Kommunikationer
Närhet till riksväg 23 och goda tåg- och busskommunikationer.

Vårdcentral
Hästveda har en vårdcentral med läkare, distriktssköterska och barnavårdcentral.

Barnomsorg
I Hästveda finns både kommunal och privat förskola.

Skola
Hästveda har en egen skola från förskoleklass till och med högstadie.

Matbutik
Hästveda har en bra ICA-butik med gott rykte för specialiteter.

Aktiviteter/föreningsliv
Hästveda har ett rikt och brett utbud av föreningsliv, där det finns något för alla.

Produktion och layout: Graphoteket.se Foto om ej annat anges: Conny Runeke